Cà Mau từ chối hành khách không đeo khẩu trang, khai báo y tế

Hành khách sẽ bị từ chối vận chuyển nếu không đeo khẩu trang, khai báo y tế (ảnh Nhật Hồ)
Hành khách sẽ bị từ chối vận chuyển nếu không đeo khẩu trang, khai báo y tế (ảnh Nhật Hồ)
Hành khách sẽ bị từ chối vận chuyển nếu không đeo khẩu trang, khai báo y tế (ảnh Nhật Hồ)
Lên top