Cà Mau: Trên 47.000ha rừng tràm U Minh Hạ báo động cháy cấp nguy hiểm

Chòi canh lửa bố trí người trực 24/24 phòng chống cháy rừng
Chòi canh lửa bố trí người trực 24/24 phòng chống cháy rừng
Chòi canh lửa bố trí người trực 24/24 phòng chống cháy rừng
Lên top