Cà Mau: Trên 20.000 cán bộ thiếu chứng chỉ ngoại ngữ

Cà Mau có trên 20.000 cán bộ, công chức, viên chức chưa có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định. Ảnh: Minh họa
Cà Mau có trên 20.000 cán bộ, công chức, viên chức chưa có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định. Ảnh: Minh họa
Cà Mau có trên 20.000 cán bộ, công chức, viên chức chưa có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định. Ảnh: Minh họa
Lên top