Cà Mau: Tiêu hủy hàng ngàn con gia cầm nhiễm H5N1

Vịt chạy đồng, nguy cơ tiềm ẩn cúm H5N1. Ảnh: Nhật Hồ
Vịt chạy đồng, nguy cơ tiềm ẩn cúm H5N1. Ảnh: Nhật Hồ
Vịt chạy đồng, nguy cơ tiềm ẩn cúm H5N1. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top