Cà Mau tiếp tục duy trì, củng cố 108 chốt, siết chặt người ngoài vào tỉnh

Một góc Thành phố Cà Mau, hiện tại người dân đã tiêm đủ 2 mũi vaccine muốn vào tỉnh Cà Mau cũng không dễ. Ảnh: Nhật Hồ
Một góc Thành phố Cà Mau, hiện tại người dân đã tiêm đủ 2 mũi vaccine muốn vào tỉnh Cà Mau cũng không dễ. Ảnh: Nhật Hồ
Một góc Thành phố Cà Mau, hiện tại người dân đã tiêm đủ 2 mũi vaccine muốn vào tỉnh Cà Mau cũng không dễ. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top