Cà Mau tiếp nhận 16.320 liều vaccine

Tỉnh Cà Mau tiếp nhận vaccine nhưng ưu tiên cho các đối tượng chích mũi thứ 2. Ảnh: Minh Họa
Tỉnh Cà Mau tiếp nhận vaccine nhưng ưu tiên cho các đối tượng chích mũi thứ 2. Ảnh: Minh Họa
Tỉnh Cà Mau tiếp nhận vaccine nhưng ưu tiên cho các đối tượng chích mũi thứ 2. Ảnh: Minh Họa
Lên top