Cà Mau thông báo đến người dân ở nhà bằng tin nhắn

Người dân Cà Mau nhận được tin nhắn đề nghị ở nhà  (ảnh Nhật Hồ)
Người dân Cà Mau nhận được tin nhắn đề nghị ở nhà (ảnh Nhật Hồ)
Người dân Cà Mau nhận được tin nhắn đề nghị ở nhà (ảnh Nhật Hồ)
Lên top