Cà Mau thành lập khu rừng bảo tồn cụm đảo Hòn Khoai - Hòn Chuối

Cụm đảo Hòn Khoai, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau (ảnh Hoàng Giang)
Cụm đảo Hòn Khoai, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau (ảnh Hoàng Giang)
Cụm đảo Hòn Khoai, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau (ảnh Hoàng Giang)
Lên top