Cà Mau tập huấn dùng... Facebook để giảm nhẹ thiên tai

Tập huấn kỹ thuật sử dụng  Facebook trong phòng tránh thiên tai. Ảnh Nhật Hồ.
Tập huấn kỹ thuật sử dụng Facebook trong phòng tránh thiên tai. Ảnh Nhật Hồ.
Tập huấn kỹ thuật sử dụng Facebook trong phòng tránh thiên tai. Ảnh Nhật Hồ.
Lên top