Cà Mau sẽ có cầu qua sông Ông Đốc

Chợ Sông Đốc, Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Chợ Sông Đốc, Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Chợ Sông Đốc, Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Lên top