Cà Mau phạt nặng doanh nghiệp khai thác đất mặt trái phép

Hiện trường Cty Duy Khiêm khai thác đất mặt trái phép (ảnh Tư liệu Báo Cà Mau)
Hiện trường Cty Duy Khiêm khai thác đất mặt trái phép (ảnh Tư liệu Báo Cà Mau)
Hiện trường Cty Duy Khiêm khai thác đất mặt trái phép (ảnh Tư liệu Báo Cà Mau)
Lên top