Cà Mau nới lỏng giãn cách, áp dụng Chỉ thị 15 trên phạm vi toàn tỉnh

Một góc Cà Mau trước khi giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Nhật Hồ
Một góc Cà Mau trước khi giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Nhật Hồ
Một góc Cà Mau trước khi giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top