Cà Mau: Nhiều dịch vụ được phép mở cửa từ hôm nay

Cà Mau cho phép mở cửa trở lại nhiều dịch vụ, nhưng vẫn kiểm soát ra, vào tỉnh. Ảnh: Nhật Hồ
Cà Mau cho phép mở cửa trở lại nhiều dịch vụ, nhưng vẫn kiểm soát ra, vào tỉnh. Ảnh: Nhật Hồ
Cà Mau cho phép mở cửa trở lại nhiều dịch vụ, nhưng vẫn kiểm soát ra, vào tỉnh. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top