Cà Mau: Nghìn tỉ giải cứu thành phố thoát tình trạng "mưa là ngập"

Thành phố Cà Mau hễ mưa to là ngập nước. Ảnh: Nhật Hồ
Thành phố Cà Mau hễ mưa to là ngập nước. Ảnh: Nhật Hồ
Thành phố Cà Mau hễ mưa to là ngập nước. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top