Cà Mau: Nghiêm cấm trưng bày, mua bán sản phẩm trái phép từ rừng

Cà Mau chỉ đạo tăng cường phòng chống cháy rừng dịp trước, trong và sau Tết Tân Sửu 2021 (ảnh Nhật Hồ)
Cà Mau chỉ đạo tăng cường phòng chống cháy rừng dịp trước, trong và sau Tết Tân Sửu 2021 (ảnh Nhật Hồ)
Cà Mau chỉ đạo tăng cường phòng chống cháy rừng dịp trước, trong và sau Tết Tân Sửu 2021 (ảnh Nhật Hồ)
Lên top