Cà Mau: Kiểm soát 162.000 lượt người về trong dịp Tết

Cà Mau lập 12 chốt kiểm soát dịch bệnh người vào tỉnh. Ảnh: Trúc Đào
Cà Mau lập 12 chốt kiểm soát dịch bệnh người vào tỉnh. Ảnh: Trúc Đào
Cà Mau lập 12 chốt kiểm soát dịch bệnh người vào tỉnh. Ảnh: Trúc Đào
Lên top