Cà Mau kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch COVID-19

Cà Mau kích hoạt lại hệ thống phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ chiều 28.1. Ảnh Nhật Hồ
Cà Mau kích hoạt lại hệ thống phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ chiều 28.1. Ảnh Nhật Hồ
Cà Mau kích hoạt lại hệ thống phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ chiều 28.1. Ảnh Nhật Hồ
Lên top