Cà Mau: Khử khuẩn sát trùng tiền cũ; Kiểm soát người đi và về ở tỉnh

Thường xuyên khử khuẩn tiền cũ, khuyến khích sử dụng tiền mới để phòng chống dịch (ảnh Nhật Hồ)
Thường xuyên khử khuẩn tiền cũ, khuyến khích sử dụng tiền mới để phòng chống dịch (ảnh Nhật Hồ)
Thường xuyên khử khuẩn tiền cũ, khuyến khích sử dụng tiền mới để phòng chống dịch (ảnh Nhật Hồ)
Lên top