Cà Mau: Không hạn chế cấp huyện bắn pháo hoa

Cà Mau không hạn chế huyện, thành phố bắn pháo hoa mừng năm mới (ảnh Nhật Hồ)
Cà Mau không hạn chế huyện, thành phố bắn pháo hoa mừng năm mới (ảnh Nhật Hồ)
Cà Mau không hạn chế huyện, thành phố bắn pháo hoa mừng năm mới (ảnh Nhật Hồ)
Lên top