Cà Mau: Không để bất cứ ai không có Tết

Du lịch Mũi Cà Mau được dự đoán là sẽ thu hút nhiều khách mùa Tết Tân sửu. Ảnh: Nhật Hồ
Du lịch Mũi Cà Mau được dự đoán là sẽ thu hút nhiều khách mùa Tết Tân sửu. Ảnh: Nhật Hồ
Du lịch Mũi Cà Mau được dự đoán là sẽ thu hút nhiều khách mùa Tết Tân sửu. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top