Cà Mau khởi động toàn bộ công tác phòng chống dịch

Biên phòng Cà Mau tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cửa sông, cửa biển (ảnh Lê Khoa)
Biên phòng Cà Mau tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cửa sông, cửa biển (ảnh Lê Khoa)
Biên phòng Cà Mau tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cửa sông, cửa biển (ảnh Lê Khoa)
Lên top