Cà Mau: Khô hạn tiếp tục làm sụp, lún đường

Một đoạn đường Cơi 5 - Đá Bạc bị sụt lún ngày 15.3. Ảnh Nhật Hồ.
Một đoạn đường Cơi 5 - Đá Bạc bị sụt lún ngày 15.3. Ảnh Nhật Hồ.
Một đoạn đường Cơi 5 - Đá Bạc bị sụt lún ngày 15.3. Ảnh Nhật Hồ.
Lên top