Cà Mau kêu gọi ủng hộ tiền mua dụng cụ test COVID-19 toàn tỉnh

Cà Mau sẽ test tầm soát COVID-19 toàn tỉnh. Ảnh: Nhật Hồ
Cà Mau sẽ test tầm soát COVID-19 toàn tỉnh. Ảnh: Nhật Hồ
Cà Mau sẽ test tầm soát COVID-19 toàn tỉnh. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top