Cà Mau kêu gọi chia sẻ khó khăn do hạn mặn và phòng, chống dịch COVID-19

Thành viên MTTQ VN tỉnh Cà Mau ủng hộ người dân bị thiệt hại do hạn mặn, dịch bệnh COVID-19 (ảnh Nhật Hồ)
Thành viên MTTQ VN tỉnh Cà Mau ủng hộ người dân bị thiệt hại do hạn mặn, dịch bệnh COVID-19 (ảnh Nhật Hồ)
Thành viên MTTQ VN tỉnh Cà Mau ủng hộ người dân bị thiệt hại do hạn mặn, dịch bệnh COVID-19 (ảnh Nhật Hồ)
Lên top