Cà Mau hoàn trả 10 điểm cách ly lại cho trường học trước ngày khai giảng

Điểm cách ly Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau sẽ được trả lại để nhà trường kịp thời khai giảng năm học mới. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Cà Mau
Điểm cách ly Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau sẽ được trả lại để nhà trường kịp thời khai giảng năm học mới. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Cà Mau
Điểm cách ly Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau sẽ được trả lại để nhà trường kịp thời khai giảng năm học mới. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Cà Mau
Lên top