Cà Mau gồng mình chống cháy trong mùa COVID-19

Rừng tràm U Minh Hạ Cà Mau đều khô hạn, nguy cơ cháy rất cao.Ảnh: Nhật Hồ
Rừng tràm U Minh Hạ Cà Mau đều khô hạn, nguy cơ cháy rất cao.Ảnh: Nhật Hồ
Rừng tràm U Minh Hạ Cà Mau đều khô hạn, nguy cơ cháy rất cao.Ảnh: Nhật Hồ
Lên top