Cà Mau: Gặp khó khi chuyển đổi nghề cho ngư dân

Phương tiện khai thác thủy sản tại biển Nhà Mát, Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Phương tiện khai thác thủy sản tại biển Nhà Mát, Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Phương tiện khai thác thủy sản tại biển Nhà Mát, Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Lên top