Cà Mau dừng học trực tuyến cấp tiểu học trong toàn tỉnh

Thiếu thiếu bị, đường truyền chậm, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Cà Mau tạm dừng học trực tuyến cấp tiểu học trong toàn tỉnh. Ảnh: Nhật Hồ
Thiếu thiếu bị, đường truyền chậm, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Cà Mau tạm dừng học trực tuyến cấp tiểu học trong toàn tỉnh. Ảnh: Nhật Hồ
Thiếu thiếu bị, đường truyền chậm, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Cà Mau tạm dừng học trực tuyến cấp tiểu học trong toàn tỉnh. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top