Cà Mau: Dừng đào tạo, sát hạch lái xe, lập 4 chốt kiểm soát dịch bệnh

Đo thân nhiệt tại một điểm kiểm soát dịch bệnh tại Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Đo thân nhiệt tại một điểm kiểm soát dịch bệnh tại Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Đo thân nhiệt tại một điểm kiểm soát dịch bệnh tại Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Lên top