Cà Mau: Động vật "kỳ lạ bậc nhất hành tinh” được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Cá thòi lòi sống tự nhiên vùng bãi bồi ven biển, đây là loài cá nhưng được xem là động vật “kỳ lạ nhất hành tinh” vì biết...leo cây. Ảnh: Nhật Hồ
Cá thòi lòi sống tự nhiên vùng bãi bồi ven biển, đây là loài cá nhưng được xem là động vật “kỳ lạ nhất hành tinh” vì biết...leo cây. Ảnh: Nhật Hồ
Cá thòi lòi sống tự nhiên vùng bãi bồi ven biển, đây là loài cá nhưng được xem là động vật “kỳ lạ nhất hành tinh” vì biết...leo cây. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top