Cà Mau đề nghị xem xét không tính lãi quá hạn trong thời gian cách ly

Tỉnh Cà Mau xem xét không tính lãi quá hạn trong thời gian cách ly theo Chỉ thị 16 phòng chống COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Tỉnh Cà Mau xem xét không tính lãi quá hạn trong thời gian cách ly theo Chỉ thị 16 phòng chống COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Tỉnh Cà Mau xem xét không tính lãi quá hạn trong thời gian cách ly theo Chỉ thị 16 phòng chống COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top