Cà Mau đề nghị ông Đoàn Ngọc Hải xác định phát ngôn “không biết luật thì về rừng U Minh”

Ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch UBND quận 1 trong một lần ra quân dẹp trật tự lòng lề đường. Ảnh: Trường Sơn
Ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch UBND quận 1 trong một lần ra quân dẹp trật tự lòng lề đường. Ảnh: Trường Sơn
Ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch UBND quận 1 trong một lần ra quân dẹp trật tự lòng lề đường. Ảnh: Trường Sơn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM