Cà Mau chỉ đạo khẩn vụ thi viên chức điểm cao vẫn trượt

Công văn chỉ đạo khẩn của lãnh đạo tỉnh Cà Mau về việc thanh tra tuyển dụng viên chức huyện Thới Bình năm 2017.
Công văn chỉ đạo khẩn của lãnh đạo tỉnh Cà Mau về việc thanh tra tuyển dụng viên chức huyện Thới Bình năm 2017.
Công văn chỉ đạo khẩn của lãnh đạo tỉnh Cà Mau về việc thanh tra tuyển dụng viên chức huyện Thới Bình năm 2017.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM