Cà Mau cần 311 tỉ đồng để trữ nước ngọt ứng phó với hạn hán, ngập mặn

Người dân Cà Mau khoan giếng nước ngầm để lấy nước ngọt sử dụng, tuy nhiên hều hết các cây nước mới khoan đều nhiễm phèn và mặn không sử dụng được. Ảnh: Nhật Hồ
Người dân Cà Mau khoan giếng nước ngầm để lấy nước ngọt sử dụng, tuy nhiên hều hết các cây nước mới khoan đều nhiễm phèn và mặn không sử dụng được. Ảnh: Nhật Hồ
Người dân Cà Mau khoan giếng nước ngầm để lấy nước ngọt sử dụng, tuy nhiên hều hết các cây nước mới khoan đều nhiễm phèn và mặn không sử dụng được. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top