Cà Mau: Cách ly một người ở cùng với nhóm bệnh nhân 1440 tại Myanmar

Cách ly kịp thời người nhập cảnh trái phép tại Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Cách ly kịp thời người nhập cảnh trái phép tại Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Cách ly kịp thời người nhập cảnh trái phép tại Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Lên top