Cà Mau ban hành quy định phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí

Các nhà báo tác nghiệp tại Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Các nhà báo tác nghiệp tại Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Các nhà báo tác nghiệp tại Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Lên top