Cà Mau bác thông tin mở cửa hoàn toàn du lịch trong dịch COVID-19

Các điểm du lịch Cà Mau chỉ được đón khách nội tỉnh, vẫn đảm bảo phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế (ảnh Nhật Hồ)
Các điểm du lịch Cà Mau chỉ được đón khách nội tỉnh, vẫn đảm bảo phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế (ảnh Nhật Hồ)
Các điểm du lịch Cà Mau chỉ được đón khách nội tỉnh, vẫn đảm bảo phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế (ảnh Nhật Hồ)
Lên top