Cà Mau: 5 năm chuyển đổi đất rừng, lợi nhuận tăng gấp 3 lần

Cây keo lai bén duyên trên đất rừng U Minh, tỉnh Cà Mau đem đến lợi nhuận cao. Ảnh: Nhật Hồ
Cây keo lai bén duyên trên đất rừng U Minh, tỉnh Cà Mau đem đến lợi nhuận cao. Ảnh: Nhật Hồ
Cây keo lai bén duyên trên đất rừng U Minh, tỉnh Cà Mau đem đến lợi nhuận cao. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top