Cà Mau: 4 ca dương tính trong 94 công dân mới đón từ TP.HCM về

Tỉnh Cà Mau phát hiện 4 ca dương tính trong 94 người được đón từ TP.HCM về vào ngày 14.8. Ảnh: camau.gov.vn
Tỉnh Cà Mau phát hiện 4 ca dương tính trong 94 người được đón từ TP.HCM về vào ngày 14.8. Ảnh: camau.gov.vn
Tỉnh Cà Mau phát hiện 4 ca dương tính trong 94 người được đón từ TP.HCM về vào ngày 14.8. Ảnh: camau.gov.vn
Lên top