Cà Mau: 12 ngày lắp đặt, camera "bắt" hơn 11.200 lượt vi phạm giao thông

Một điểm camera giám sát trật tự giao thông tại Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Một điểm camera giám sát trật tự giao thông tại Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Một điểm camera giám sát trật tự giao thông tại Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Lên top