Cả gia đình tôi chiến đấu với COVID-19 tại nhà

Tác giả và 2 con trong cuộc chiến chống COVID-19 tại nhà. Ảnh: H.C
Tác giả và 2 con trong cuộc chiến chống COVID-19 tại nhà. Ảnh: H.C
Tác giả và 2 con trong cuộc chiến chống COVID-19 tại nhà. Ảnh: H.C
Lên top