Cả gia đình phải đi cách ly tập trung vì một người vi phạm quy định

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Bãi Cháy đưa gia đình ông Nguyên Quang Giang đi cách ly tập trung ngay trong đêm 15.3. Ảnh: CTV
Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Bãi Cháy đưa gia đình ông Nguyên Quang Giang đi cách ly tập trung ngay trong đêm 15.3. Ảnh: CTV
Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Bãi Cháy đưa gia đình ông Nguyên Quang Giang đi cách ly tập trung ngay trong đêm 15.3. Ảnh: CTV
Lên top