Ca dương tính mới tại Bình Dương: Phong tỏa chung cư, truy vết F1, F2

Bình Dương phong tỏa cách ly khu chung cư liên quan đến ca dương tính. Ảnh: Dương Bình
Bình Dương phong tỏa cách ly khu chung cư liên quan đến ca dương tính. Ảnh: Dương Bình
Bình Dương phong tỏa cách ly khu chung cư liên quan đến ca dương tính. Ảnh: Dương Bình
Lên top