Cá điêu hồng cũng nhiễm chất cấm: Ăn phải thuốc độc