Cá chình “siêu khủng” dài hơn 1,6m dính lưới dân vạn chài sông Lam

Phần đầu con cá chình "khủng"
Phần đầu con cá chình "khủng"
Phần đầu con cá chình "khủng"

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top