Cá chết nổi trắng trên sông Chanh

Cá chết nổi trắng trên sông Chanh. Ảnh: NT
Cá chết nổi trắng trên sông Chanh. Ảnh: NT
Cá chết nổi trắng trên sông Chanh. Ảnh: NT
Lên top