Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cá chết nổi trắng ở Hồ Tây: Lãnh đạo công ty TNHH MTV Tây Hồ nói gì?