Cá chết bất thường trên sông Mã sau khi nước chuyển đen, nổi bọt trắng

Lên top