Cả bản nói không với rượu bia, thuốc lá trong đám cưới

Đồng bào Cơ Tu ở Quảng Trị trong tiệc mừng, dùng nước cam nước ngọt thay cho rượu, bia. Ảnh: PV
Đồng bào Cơ Tu ở Quảng Trị trong tiệc mừng, dùng nước cam nước ngọt thay cho rượu, bia. Ảnh: PV
Đồng bào Cơ Tu ở Quảng Trị trong tiệc mừng, dùng nước cam nước ngọt thay cho rượu, bia. Ảnh: PV
Lên top