Cả 2 tàu du lịch cháy trên vịnh Hạ Long đều chưa được mua bảo hiểm

1 trong 2 tàu của Công ty CP du thuyền Đông Dương bị cháy chiều nay tại khu vực Bãi Cháy. Ảnh: CTV
1 trong 2 tàu của Công ty CP du thuyền Đông Dương bị cháy chiều nay tại khu vực Bãi Cháy. Ảnh: CTV
1 trong 2 tàu của Công ty CP du thuyền Đông Dương bị cháy chiều nay tại khu vực Bãi Cháy. Ảnh: CTV
Lên top